JAK PRACUJEMY?

NASZE WYZWANIA:
TWORZENIE WARTOŚCI

Żadne nasze wysiłki nie miałyby sensu jeśli naszym priorytetem nie byłoby tworzenie wartości. Ten cel przyświecał nam od samego początku.

Naszą wartością są ludzie. Ponieważ nasi klienci zasługują na wykwalifikowanych partnerów, którzy zrozumieją ich interesy i będą mogli dostarczyć właściwych odpowiedzi.

Naszą wartością jest kreatywność. Stosujemy nowe wzory w produktach powszechnego użycia. Oferujemy nowe produkty nowym klientom.

Naszą wartością jest logistyka. Bluechip produkuje ponad 17 milionów artykułów i przewozi ponad XXX.000 kontenerów rocznie. Posiadamy świetnie prosperującą infrastrukturę logistyki, którą wspierają najważniejsze firmy w branży.

Naszą wartością jest cena. Naszym priorytetem jest zapewnienie jak najniższych cen. W tym celu ciągle kontrolujemy i polepszamy produktywność naszych fabryk i pracowników.

To wszystko możemy osiągnąć dzięki naszej kulturze pracy, która jest w stanie zapewnić najlepsze odpowiedzi na stawiane nam wymagania, a także zagwarantować najniższe ceny.